Dlaczego silniki wyposażone są w Turbosprężarkę ?


Turbosprężarka montowana jest w autach, w celu zwiększenia mocy silnika. Napędzana jest przez własne gazy wylotowe, emitowane przez silnik spalinowy. Zabieg ten powoduje zwiększenie się ilości powietrza, które dostarczane jest do cylindrów.

Wzrost mocy następuje w wyniku wprawienia w ruch wirnika turbiny poprzez wspomniane we wstępie gazy wylotowe silnika. Energia ta przekazywana jest poprzez wał do sprężarki, której zadaniem jest odpowiednie sprężenie powietrza i podanie go do cylindrów. W celu dokładniejszego poznania procesu, który zachodzi, warto przybliżyć budowę turbosprężarki. Pomimo tego, że paliwo można dostarczać do komory silnika w zasadzie w dowolnej ilości, niestety problemem staje się ilość tlenu niezbędnego do procesu spalania. I oto w tym momencie dochodzimy do głównego powodu, dla którego silniki spalinowa producenci wzbogacają o turbosprężarkę.

Budowa turbosprężarki

Generalnie rozróżnić trzeba jej dwa elementy. Turbinę (część gorąca) oraz Sprężarkę (część zimna). Określenie części zimnej i gorącej bierze się od temperatury gazów, przepływających przez poszczególny element. W zasadzie te dwa podzespoły mogłyby pracować niezależnie, jednak ich wspólna część, jaką jest wał, powoduje, że działają jako zintegrowana turbosprężarka. Zarówno turbina jak i sprężarka wyposażone są w wirniki, które napędza wspomniany przed momentem wspólny wał.

Bliżej jednostki napędowej (silnika) znajduje się część gorąca, która jest elementem układu wylotowego spalin, natomiast część zimna to element „dolotu”. Cała turbosprężarka to oczywiście nie tylko dwa wspomniane dotąd elementy. Na całość składają się również, łożyska, pierścienie uszczelniające, czy też kanały olejowe. Co istotne – prawie wszystkie te części turbosprężarki można regenerować. Takie regenerowane turbosprężarki są dużo tańsze od nowych.

Na koniec wszystkim czytelnikom życzę szerokiej drogi!